Limity využití půdyVítejte v internetové aplikaci Limity využití půdy, která si klade za cíl podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci, a to jak s ohledem na efektivitu produkce na těchto půdách, tak i z pohledu potřeby vícenákladů spojených s odpovědným hospodařením na půdě na méně vhodných lokalitách.

Aplikace si klade za cíl být nástrojem objektivního hodnocení podkladů v oblasti kvantitativní ochrany zemědělské půdy. Uživatel dostane podrobné charakteristiky území, podrobné informace o kvalitě a ochraně půdy, vody a přírody. Těžiště hodnocených informací se odvíjí od posouzení zemědělské půdy, které determinují jednak produkční a jednak její mimoprodukční funkce. Jedním z dalších cílů aplikace je snaha pomoci řešit problematiku využití zemědělských brownfieldů, které jsou v rámci aplikace také vedeny.

Výstupy analýz jsou pouze informativní a slouží pouze pro prvotní indikaci stavu. Použité datové vrstvy, pocházející z územního plánování, jsou blíže vysvětleny v územně plánovací dokumentaci. V případě, že má být aplikace použitá pro účely rozhodování, je potřeba v dalším kroku požádat příslušné orgány o poskytnutí dat s výkladem, stejně jako ostatní závazné dokumentace.


Aplikace Limity využití půdy byla vyvinuta pro potřeby Ministerstva zemědělství.     


Informace k SP SZP

Postup pro podání žádosti a získání potvrzení o zařazení stavby či dotčených pozemků do Zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace či asanace pro potřeby Žádosti o dotaci na intervence.
Garantováno je vyřízení do 20. 5. 2024 u žádostí doručených do 29. 4. 2024, do 10. 6. 2024 u žádostí doručených od 30. 4. 2024 do 20. 5. 2024, do 3 týdnů u žádostí doručených po 20. 5. 2024 nejpozději však do 31. 10. 2024.

Ke stažení:
Závazný postup podání žádosti 2024 (.pdf)
Vzorový formulář žádostí 3.kolo (.docx)


Návod k aplikaci:


V aplikaci jsou použita data: